Wat is zwerfafval?

Wat verstaan we onder zwerfafval?

Onder zwerfafval verstaan we dat afval dat (on)bewust is achtergelaten op plekken waar het niet hoort. Zwerfafval belandt voornamelijk in de publieke ruimte, maar kan ook achtergelaten worden in de privéomgeving van mensen.

Zwerfaval bestaat voornamelijk uit kauwgom, verpakkingsmateriaal (flesjes, blikjes, etc.) en sigarettenpeuken. 

Zwerfafval heeft negatieve effecten op onze gezondheid, het milieu, de leefbaarheid en het opruimen ervan brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee: een enorm probleem dus!

Hoe ontstaat zwerfafval?

De plekken waar het vaakst zwerfafval ontstaat, zijn plaatsen waar mensen snel wat eten (zoals tankstations, parkeerplaatsen en bij fastfood-restaurants), maar ook rondom containers of wachtlocaties waar mensen roken. Helaas gooit niet iedereen zijn afval in een afvalbak of neemt het mee naar huis. Oorzaken waardoor zwerfafval wordt veroorzaakt? Slordigheid, onverschilligheid, haast, kuddegedrag, baldadigheid en ook onwetendheid! 

Zwerfafval zorgt voor een rommelige leefomgeving én is erg schadelijk voor ons milieu. Goed omgaan met afval is dus cruciaal!

Wat zijn de afbraaktijden van zwerfafval?

Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van inwoners van Nederland. Tóch blijft de hoop afval in onze buitenruimte zich opstapelen. Bijkomend probleem is dat het vaak enorm lang duurt voordat al dat zwerfafval afgebroken is. Oók organisch materiaal zoals bananenschillen!

Hiernaast zie je afbraaktijden van verschillende soorten afval.  Ook zwerfafval zoals peuken (bevat chemicaliën die in het grondwater terecht kunnen komen en blijft oneindig in de natuur) en mondkapjes zijn een zware belasting voor het milieu.

 Help dus mee onze leefomgeving schoon te houden en te voorkomen dat schadelijke stoffen in water en bodem terecht komen!